Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

w piątek 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec Święty dokona tego w bazylice Świętego Piotra w Rzymie podczas specjalnego nabożeństwa o godz. 17.00. Akt ten jest odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę ukraińskich biskupów oraz wiernych z różnych krajów świata. Telewizja Polska będzie transmitować papieskie nabożeństwo aktu poświęcenia w paśmie ogólnopolskim TVP3.