indeks

  XX NIEDZIELA ZWYKŁA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

19 SIERPNIA 2018r.

  1. Bardzo dziękuje za uczestnictwo wszystkim w nabożeństwie fatimskim. Bóg zapłać za wspólnotę modlitwy w intencjach o które prosi nas Pani z Fatimy.
  1. Słowa serdecznego podziękowania kieruję do wszystkim z naszej parafii za przygotowanie i udział w dożynkach parafialnych, które odbyły się w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Dziękuję poszczególnym sołectwom, wioskom, stowarzyszeniom oraz chórowi. Bóg zapłać.
  1. Za tydzień, 26 sierpnia o godz. 14.00 rozpoczną się Gminne uroczystości dożynkowe w miejscowości Grabie. Do udziału w tym Święcie zaprasza wszystkich mieszkańców w imieniu Komitetu Organizacyjnego Wójt Gminy pan Andrzej Olszewski.
  1. W minionym tygodniu została pomalowana od wewnątrz wieża naszego kościoła farbą silikonową białą. Teraz przygotowujemy się do kolejnego etapu prac na wieży kościoła.
  1. Zachęcam do lektury tygodnika Idziemy.
  1. Wszystkim Parafianom i miłym Gościom na rozpoczynający się nowy tydzień życzę wszelkich łask Bożych. Szczęść Boże.