indeks

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Druga Niedziela Adwentu 09. 12. 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie           

  1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.
  1. Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz złożone ofiary do puszki, jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.
  1. W tym tygodniu roraty o godz.7.00 w poniedziałek, wtorek i sobotę a o godz.17.00 w czwartek i piątek.
  1. Wychodząc z kościoła możemy nabyć świece Caritas na stół wigilijny: małe w cenie 5zł. i duża 15zł.
  1. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się od 20 do 22 grudnia, wygłosi w naszej wspólnocie ks. prałat dr Artur Niemira. Spowiedź 21 grudnia w sobotę. Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu. Do chorych udam się przed Świętami Bożego Narodzenia 23 grudnia od godz.9.00. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii.
  1. Na kolejny tydzień adwentu pragnę złożyć życzenia radosnego czuwania i Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.