Poradnictwo rodzinne

 

                          Dla Narzeczonych

                         – etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa

Św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „ Familiaris consortio” podkreślał pilną potrzebę przygotowania do małżeństwa: „Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Przygotowanie do małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy i ciągły. Składa się ono
z trzech podstawowych etapów, którymi są: przygotowanie dalsze, bliższe
i bezpośrednie” ( FC 66).

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” wskazuje na zagrożenia, z jakimi spotykają się współczesne małżeństwa i rodziny. Wśród nich wymienia czynniki kulturowe takie jak tempo współczesnego życia, stres, organizację życia i pracy, która zagraża możliwości trwałych decyzji,  rewolucja seksualna, ponadto wybujały indywidualizm, konsumpcjonizm, zamknięcie się w wygodzie, ucieczka od zobowiązań, brak szlachetnych celów i dyscypliny osobistej, brak Boga w życiu człowieka, kruchość relacji. (por. AL 33- 57)

Kościół w swej działalności duszpasterskiej pomaga narzeczonym jak najlepiej przygotować się do tych najważniejszych ról w życiu.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa odbywa się w trzech etapach:

 • przygotowanie dalsze – rozpoczyna się już w dzieciństwie, w rodzinie,
  a następnie w kolejnych etapach szkolnych i katechetycznych. Polega ono na towarzyszeniu dziecku i okazywaniu pomocy w dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa. Od tego, jakim kto jest człowiekiem i chrześcijaninem
  w dużym stopniu zależy, jakim będzie małżonkiem i rodzicem. Zadania te według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin powinny być realizowane
  w rodzinie, w szkole i w grupach rówieśniczych. (por. DR 20-23)
 • przygotowanie bliższe – jest kolejnym etapem w procesie wychowania do małżeństwa. Najbardziej powszechną formą w przygotowaniu bliższym jest katechizacja w szkole ponadpodstawowej, która stanowi rodzaj katechumenatu przed narzeczeństwem i zawarciem małżeństwa. Według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin katecheza przedmałżeńska prowadzona w szkole nie wyczerpuje przygotowania bliższego, dlatego zaleca się uczestnictwo narzeczonych w tzw. kursie przedmałżeńskim.
 • przygotowanie bezpośrednie – etap ten jest określany przygotowaniem przedślubnym. Rozpoczyna się ono od spotkania narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, a kończy zawarciem sakramentu małżeństwa. Według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przygotowanie bezpośrednie obejmuje pięć etapów:
 1. rozmowa z duszpasterzem w kancelarii parafialnej (nie później niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu i nie wcześniej niż rok przed ślubem)
 2. spotkania dla narzeczonych ( kurs przedmałżeński)
 3. trzy spotkania w poradni życia rodzinnego (mają one charakter indywidualnych spotkań doradcy z poszczególnymi parami)
 4. dwie spowiedzi przedślubne (pierwsza spowiedź przedślubna powinna się odbyć tuż po zgłoszeniu zapowiedzi, druga powinna nastąpić przed ślubem)
 5. spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej i spisanie protokołu przedślubnego

Przydatne linki:

http://www.duchowa-adopcja.pl/

http://www.mojarodzina.org.pl/

http://www.lichen.pl/pl/277/naprotechnologia

http://sychar.org/