Ksiądz Biskup Wiesław Mering uczestniczył w nabożeństwie różańcowym

„Różańcem potrafimy wpływać na losy świata” – stwierdził biskup włocławski Wiesław Mering w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie. 3 października br. Ksiądz Biskup poświęcił różańce dzieciom pierwszokomunijnym i wziął udział w nabożeństwie różańcowym. „To piękny pomysł, żeby spotkać się na modlitwie różańcowej i doświadczyć tej żywej, szczerej pobożności w rozmodlonej parafii” – podsumował modlitewne spotkanie Pasterz Diecezji.

Przy śpiewie pieśni „Gwiazdo zaranna” wykonywanej przez chór parafialny Ksiądz Biskup wszedł do świątyni dedykowanej św. Janowi Pawłowi II, witany przez dorosłych i dzieci. Wyrażając radość z przybycia Pasterza Diecezji proboszcz parafii ks. Janusz Stanowski zapewnił, że parafia modli się w intencjach Kościoła, Księdza Biskupa i całej diecezji. Zauważył, że dzień wizyty będzie zapamiętany, gdyż zbiegł się z ogłoszeniem decyzji Ojca Świętego o podpisaniu dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który „był naszym prezbiterem, przyjął święcenie we włocławskiej katedrze i był alumnem oraz profesorem włocławskiego seminarium, które obchodzi jubileusz 450-lecia istnienia” – powiedział ks. Stanowski. Dodał, że oprócz dziękczynienia Bogu za dar nowego błogosławionego, drugą intencją modlitwy różańcowej, w pierwszy czwartek miesiąca, będzie prośba o nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z tej parafii. Poprosił Księdza Biskupa o poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

Ks. bp Wiesław Mering stojąc pośród wiernych, poprowadził katechezę skierowaną do dzieci, ich rodziców i dorosłych obecnych na nabożeństwie. Przypomniał, że różaniec to stara modlitwa Kościoła, której początki sięgają X wieku. „Chcę przypomnieć, jak bardzo ważna jest modlitwa różańcowa. Każda modlitwa to nasza rozmowa z Bogiem. Jeżeli kogoś się lubi, chce się z nim rozmawiać. Dialog, rozmowa, to znak przyjaźni. Jeżeli nie rozmawiamy z Bogiem, to znaczy, że nie jest nam bliski, nie jest nam potrzebny. A że Bogu zależy na nas, to nie mamy co do tego wątpliwości, mówią o tym choćby wszystkie objawienia, zaczynając od najstarszego z Guadalupe” – wyjaśniał bp Mering.

Pasterz Diecezji przedstawił zebranym historię najstarszego objawienia maryjnego i wyjaśnił zebranym sens znaków obecnych na wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Odwołując się do słów pieśni „pięknie wykonanej przez chór”, bp Mering powiedział, że słowa „Gwiazdo zaranna obleczona w słońce” odnoszą się do Niewiasty obleczonej w słońce: „to jest dokładnie to, co widzimy na wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Kiedy słuchamy tej pięknej urzekającej pieśni, to jakbyśmy śpiewali ku czci Maryi z Guadalupe”.

Pasterz Diecezji poruszył też kwestię trwania przy Jezusie, wierności Jemu. „Najlepiej trwamy modląc się. Ważna jest modlitwa dzieci, ale ważna jest modlitwa całych rodzin w domach. Warto jest tę modlitwę z dziećmi pielęgnować” – mówił bp Mering. I pytał: „Czy światu jest potrzebny Kościół, który niczym od świata się nie różni? My chcemy takiego Kościoła, który jest wierny Chrystusowi i Jego nauce. My doskonale zdajemy sobie sprawę z naszych grzechów i naszego zła, ale wiemy też, co trzeba zrobić, żeby z Panem Bogiem się pojednać. Otóż we wszystkich sprawach – w wierności Bogu, w zachowywaniu przykazań pomaga nam modlitwa. A szczególnie ukochaną modlitwą jest modlitwa różańcowa. Matka Boża z Lourdes prosiła o to, żebyśmy odmawiali różaniec” – przypomniał Ksiądz Biskup. „Jeżeli świat ma być uratowany przed szaleństwem, które go ogrania, to tylko przez modlitwę. My różańcem potrafimy wpływać na losy świata” – podkreślił bp Mering.

Odnosząc się do dnia Pierwszej Komunii Świętej bp Mering zauważył, że dlatego jest on tak ważny, „bo to jest dzień, w którym dzieci będą mogły wpływać na cały świat. A my też jesteśmy częścią tego świata. Możemy zmieniać świat tam, gdzie żyjemy”. Podkreślił, że „dzieci, które przyjmują Komunię św. stają się żywymi monstrancjami, takimi światłami, które niosą światu Chrystusa. Kiedy przyjmujemy Komunię św. to tak jakbyśmy nieśli Jezusa pod naszym sercem. A Jezus zawsze chce od nas tego samego, żebyśmy byli wierni Jemu, żebyśmy kochali Jego Ojca, żebyśmy słuchali Jego nauki i żebyśmy mieli odwagę dawać o Nim świadectwo”. Odwołując się do decyzji papieskiej dotyczącej kard. Stefana Wyszyńskiego, bp Mering stwierdził, że ta wiadomość jest dla nas wielkim znakiem, gdyż Prymas Tysiąclecia był świadkiem Chrystusa najtrudniejszych czasach.

Kończąc, bp Mering raz jeszcze zwrócił uwagę na wizerunek Matki Bożej z Guadalupe: „Maryja jest obleczona w słońce, dlaczego? Bo niesie światu jedyne światło, niesie Bożego Syna. Życzę wam, dzieci, ale i wam, dorosłym, żebyście cieszyli się tym dniem, który na was czeka, żebyście wspólnie w domu się modlili, żebyście świadomie wybrali Jezusa, który chce być naszą gwiazdą przewodnią po drogach naszego życia, taką gwiazdą, jaką stał się dla swojej Matki, a o której dowiadujemy się modląc się na różańcu, bo tam rozważamy tajemnice Jego życia” – zakończył katechezę Ksiądz Biskup.

Następnie Ksiądz Biskup poświęcił różańce. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odprawione zostało nabożeństwo różańcowe. Wierni czytali rozważania i wybrane osoby recytowały modlitwę poszczególnych dziesiątek różańca. Modlono się kolejno za Ojca Świętego Franciszka, za Księdza Biskupa Wiesława Meringa, za kapłanów diecezji, za kleryków włocławskiego seminarium, o powołania z miejscowej parafii.

Na zakończenie Pasterz Diecezji udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.