Odolion – mała Fatima

Pod przewodnictwem Pasterza Diecezji ks. bp. Wiesława Meringa, w niedzielę 13 maja br., w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie zamknięty został jubileuszowy rok, obchodzony z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich. Ksiądz Biskup zawierzył diecezję Niepokalanemu Sercu Maryi.

Świątynię wypełnili parafianie i goście, a wśród nich dzieci pierwszokomunijne kończące biały tydzień, poczty sztandarowe, orkiestra, chór parafialny, wspólnota Żywego Różańca. Mszę św. koncelebrowali ks. inf. Leonard Urbański i ks. prał. Artur Niemira. Wszystkich przywitał proboszcz parafii ks. Janusz Stanowski, który z racji odbywanej tego dnia wizytacji kanonicznej, przedstawił sprawozdanie z działalności parafii. Przypomniał w nim czas nawiedzenia rodzin przez figurę Matki Bożej Fatimskiej i podkreślił zaangażowanie parafian w dzieła charytatywne, zwłaszcza comiesięczne wsparcie dwóch syryjskich rodzin w ramach programu „Rodzina Rodzinie”.

Biskup Włocławski pogratulował przygotowanej z rozmachem uroczystości zakończenia jubileuszu i wskazał na aktualność orędzia fatimskiego w świecie dotkniętym odchodzeniem od Pana Boga. Podziękował za zaangażowanie w pomoc syryjskim rodzinom i za każdy przejaw troski o parafię. Na zakończenie, na prośbę księdza proboszcza, odznaczył pana Wiesława Czerwińskiego, wieloletniego organistę, medalem „Zasłużony dla Diecezji Włocławskiej”.

Ks. bp Wiesław Mering poprowadził procesję eucharystyczną, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, przy figurze Matki Bożej Fatimskiej ponowił akt poświęcenia diecezji i parafii Niepokalanemu Sercu Maryi, ten, który polski Episkopat wypowiedział rok temu na Jasnej Górze, w stulecie objawień fatimskich. Wierni wspólnie powtarzali słowa: „Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!”

Wspominając 37 rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, Ksiądz Biskup wraz z wiernymi, przy dźwiękach „Barki”, złożył kwiaty pod pomnikiem Świętego Papieża, usytuowanym przed kościołem, jako dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego.

Homilię podczas uroczystej Mszy św. wygłosił kanclerz Kurii ks. prał. Artur Niemira. Nawiązując do obchodzonej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego powtórzył pytanie skierowane do Apostołów: „Dlaczego wpatrujecie się w niebo?” Wyjaśniając sens przeżywanej uroczystości zacytował słowa Benedykta XVI, który podczas pielgrzymki w 2006 roku w Krakowie mówił: „Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo – kierować uwagę, myśl i serce w stronę Boga”.

Nawiązując do 101 rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie kaznodzieja stwierdził, że podobne pytanie usłyszała trójka ubogich wiejskich dzieci z wioski położonej w pobliżu Fatimy: Łucja dos Santos, Hiacynta i Franciszek Marto. Tych dwoje ostatnich papież Franciszek rok temu ogłosił świętymi. „Pani z Nieba dała się poznać jako Matka Boża Różańcowa i zostawiła światu za pośrednictwem tych dzieci swoje orędzie wzywające ludzkość do modlitwy, nawrócenia i pokuty. Dzieci tego orędzia w pewnych fragmentach nie rozumiały, ale zgodnie z poleceniem Wysłanniczki z Nieba przekazały je światu, by ludzie stąpając tu, po ziemi, zaczęli patrzeć w niebo, to znaczy, by powrócili do Boga” – mówił ks. Niemira. Jak podkreślił, „całe orędzie z Fatimy można streścić w trzech słowach: modlitwa, pokuta, nawrócenie serc”. I dodał: „żeby spełnić te wszystkie życzenia Pani z Nieba udzieliła dzieciom wskazówki, jaką drogą podążać. Jest nią wykorzystanie wszelkich cierpień, upokorzeń, trudności, by wynagradzać za grzechy i ratować dusze przed wiecznym potępieniem”.

Zwracając się wprost do odoliońskich parafian ks. Niemira podkreślił, że „to wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia jest szczególnym powołaniem wspólnoty parafii Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie”. Przypomniał parafialną pielgrzymkę do Fatimy i poprzedzające ją nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach, którego owoce zbierane są do dziś, oraz podziękował za odmawiany przez parafian zgodnie z wolą Maryi różaniec i za to, że będąc „strażnikami fatimskiego orędzia, nam, stojącym na ziemi, przypominacie, byśmy patrzyli w niebo”. Jak zaznaczył, przez to wszystko „Odolion stał się małą Fatimą”. „Matka Boża potrzebuje każdego z was” – zakończył swoje rozważanie kaznodzieja prosząc: „obyśmy chronili się pod płaszcz naszej Matki, Pani Fatimskiej i wprowadzali w życie te trzy słowa: modlitwa, pokuta i nawrócenie. Tylko wtedy jubileusz, który dziś kończymy wyda właściwe owoce”.

Parafia w Odolionie jest jedną z trzech w diecezji pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej.