Modlitwa za zmarłych…

Bardzo dziękuję za udział we wczorajszym spotkaniu i modlitwie za poległych na początku II wojny światowej przy mogiłach w odoliońskim lesie. Podziękowania kieruję do Sołtysa Sołectwa Nowy Ciechocinek, Koła Gospodyń Wiejskich Nowinka, młodzieży ze Szkoły Technicznej bydgoskiego zakładu doskonalenia zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim, oraz wszystkich zgromadzonych na wczorajszej uroczystości.