Prace na cmentarzu

Na nasz cmentarz parafialny został zakupiony i zainstalowany nowy kontener na śmieci. Koszt to 5 tysięcy złotych. Od poniedziałku rozpoczniemy prace przy budowie dwóch chodników przy grobach na cmentarzu – 100 mb. W przyszłym roku rozpoczniemy budowę chodników po prawej stronie cmentarza. Chciałbym przy tej okazji poprosić o odnowienie pokładnego grobów na następnie 20 lat.