Pomoc dla naszego parafianina

Zwracam się z prośbą o pomoc dla naszego parafianina Wiesława Romanowskiego, który po ciężkim udarze niedokrwiennym  prawej półkuli mózgu, potrzebuje intensywnej rehabilitacji i stałej opieki.  Możemy pomóc poprzez wpłatę na rehabilitację za pośrednictwem strony internetowej: https://www.fundacjavotum.pl oraz poprzez odpis 1% z naszych podatków. Broszury z informacją, jak tego dokonać, wyłożone zostały w kruchcie kościoła. Bardzo dziękuję za każdy dar serca.