ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018r.w parafii M. B. Fatimskiej w Odolionie  obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym roku gminne obchody tego święta przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej.  Punktualnie o godzinie 12.00 w ramach akcji „ NIEPODLEGŁA DO HYMNU”  został odśpiewany w świątyni Mazurek Dąbrowskiego.

W kościele pod wezwaniem św. Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia patriotyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Stawkach. Montaż słowno-muzyczny pozwolił wszystkim zgromadzonym w świątyni wejść w atmosferę tych niezwykłych chwil.

Centralnym punktem obchodów była Msza święta celebrowana w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. Proboszcza Janusza Stanowskiego. Kaznodzieja przypomniał wszystkim zgromadzonym słowa Józefa Piłsudskiego o miłości do Ojczyzny: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.  Przywołując podczas kazania słowa papieża Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do naszego kraju: „Gdzie twoje groby, Polsko, gdzie ich nie ma?”  prosił wszystkich o modlitwę w intencji tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za naszą Polskę. Za słowami  Cypriana Kamila  Norwida: „Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowiązek”- zachęcał, abyśmy nie  czuli się zwolnieni od  odpowiedzialności za nasz kraj.  „Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej właściwie używać z myślą o dobru wspólnym, –  mówił kaznodzieja”.

Uroczystość uświetniła swoimi występami Gminna Orkiestra Dęta i nasz chór parafialny BARKA. O patriotyczne akcenty zadbały mieszkanki Odolionu, które rozdawały wszystkim przybyłym gościom biało-czerwone kokardy, a dzieciom okolicznościowe flagi narodowe.