Odolion, 100-lecie objawień fatimskich

Setki osób wzięły udział w uroczystości parafialnej Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie, która w tym roku przypadła w setną rocznicę fatimskich objawień. 13 maja br. o godz. 11 odbyła się procesja fatimska, a po niej została odprawiona uroczysta Msza św., na zakończenie której zawierzono parafię Niepokalanemu Sercu Maryi. Obchodom przewodniczył kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku ks. prał. Artur Niemira.

Z kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła ulicami Odolionu przeszła procesja fatimska. Przy przygotowanych na trasie ołtarzach odmawiane były poszczególne dziesiątki różańca. Przedstawiciele różnych stanów parafii nieśli figurę Matki Bożej Fatimskiej – patronki parafii. Procesji towarzyszyła orkiestra dęta i śpiewy fatimskie w wykonaniu chóru parafialnego. Ostatnią dziesiątkę różańca odmówiono przed kościołem przy pomniku św. Jana Pawła II, wspominając przy tym rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego i łącząc się duchowo z trwającymi w Fatimie uroczystościami pod przewodnictwem papieża Franciszka. Różańcowi towarzyszyły intencje: za Kościół święty i Ojca Świętego Franciszka, o pokój na świecie, za rodziny parafii, a także intencja wynagradzająca za grzechy popełniane przez ludzi.

Podczas procesji wierni nieśli obrazy i figurki Matki Bożej Fatimskiej przyniesione ze swoich domów, które na zakończenie Mszy św. zostały poświęcone.

Przy biciu dzwonów figura Matki Bożej Fatimskiej została uroczyście wniesiona do świątyni i rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii.

W homilii zaznaczył, że w tym samym czasie, co ta liturgia, papież Franciszek kanonizuje w Fatimie dwójkę pastuszków – Hiacyntę i Franciszka. Spełniając prośbę Ojca Świętego zachęcił do duchowej łączności z nim. Przypomniał, że dokładnie 100 lat temu, 13 maja 1917 roku w Fatimie trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać ukazała się „Jasna Pani” – Matka Boża, która zostawiła światu orędzie wzywające ludzkość do modlitwy, nawrócenia i pokuty.

Inaugurując w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej jubileusz 100-lecia objawień, kaznodzieja przypomniał również, że przygotowaniem do tych obchodów była zeszłoroczna pielgrzymka, jaką pod przewodnictwem ks. proboszcza Janusza Stanowskiego parafianie odbyli do Fatimy: „dla wielu było to wypełnienie życiowego marzenia, by spojrzeć w oczy Fatimskiej Pani i wyszeptać Jej swoje modlitwy. Kto widział choćby wczorajszą relację z modlitwy różańcowej i procesji światła z Fatimy, na pewno nie oparł się wzruszeniu, a uczestnikom pielgrzymki mogły przypominać się przeżycia, jakich doświadczyliśmy tam, w Fatimie. 21 i 22 sierpnia 2016 r. podczas wieczornego różańca odoliońską parafię spotkało wyróżnienie: jednego wieczoru pielgrzymi mogli nieść figurę Matki Bożej Fatimskiej w procesji różańcowej, a następnego odmawiali dziesiątkę różańca w języku polskim” – mówił ks. Niemira.

Kanclerz Kurii zwrócił także uwagę na historię objawień fatimskich i ich treść, zaznaczając, że Maryja przekazała dzieciom między innymi, iż dla ratowania grzeszników przed piekłem należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a także ustanowić w Kościele nabożeństwo Pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca, wraz z Komunią św. wynagradzającą.

Ukazał związek ostatnich papieży z Matką Bożą Fatimską, zwłaszcza św. Jana Pawła II: „Przyszedł pamiętny 13 maja 1981 r., gdy kula zamachowca dosięgła Jana Pawła II, ale nie odebrała mu życia. Po zamachu Ojciec Święty doszedł do przekonania, że jego życie zostało w cudowny sposób uratowane przez Matkę Bożą. W rok po zamachu Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Fatimy, traktując ją jako wotum wdzięczności Matce Bożej za ocalenie życia. Ofiarował pocisk, który do niego wystrzelił Mehmed Ali Agca. Papież wyjaśnił, czemu Kościół przyjął orędzie Matki Bożej Różańcowej – jest tak dlatego, że zawiera prawdę i wezwanie, które pochodzą z samej Ewangelii: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – powiedział ks. Niemira.

Wskazując na aktualność objawień fatimskich kaznodzieja podkreślił, że „Bóg wchodzi w historię naszego życia i nie jest obojętny na nasz los, o ile my sami chcemy Go zaprosić do naszej codzienności. Nic w życiu nie jest przesądzone. Bóg jest w stanie zmienić bieg historii, jeżeli wyprosimy to na modlitwie”. Zaznaczył również, że „na otaczające nas zło, jedynym lekarstwem jest wezwanie Maryi: pokuta, pokuta, pokuta! Warto odkryć wielką wartość pokuty w życiu!” – dodał ks. Niemira i zwrócił uwagę na jeszcze jeden wniosek płynący z objawień: „Maryja prosi, by codziennie odmawiać jedną część różańca – nie tylko w październiku, czy w soboty, czy kiedy będę miał czas, ale codziennie!” „Patrząc dziś w oczy Fatimskiej Pani, pociągnięci przykładem Łucji, Franciszka i Hiacynty, starajmy się być blisko Boga na modlitwie, starajmy się, by Bóg był w centrum naszego życia, bo to On jest jego istotą; nie zaniedbujmy nabożeństwa do Matki Bożej i zaufajmy Jej” – mówił kaznodzieja.

„Orędzie fatimskie, które zawrzeć można w trzech słowach: modlitwa, pokuta, nawrócenie serc jest wciąż aktualne, a pytanie Matki Bożej domaga się naszej odpowiedzi – ‘Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?’ Zachęceni do modlitwy i ofiary w intencji nawrócenia grzeszników, wypraszajmy modlitwą różańcową opamiętanie dla tego świata i nawrócenie dla nas samych. W tym duchu dokonamy aktu zawierzenia całej parafii, wszystkich rodzin i każdego z osobna Matce Bożej” – zakończył homilię ks. Niemira.

Klęcząc przed figurą Matki Bożej Fatimskiej wraz ze wszystkimi przybyłymi na uroczystość kapłanami i wiernymi, główny celebrans dokonał zawierzenia całej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.

DSC_0139

DSC_0143

DSC_0149

DSC_0158

DSC_0155

DSC_0164

DSC_0165

DSC_0174

DSC_0178

DSC_0180

DSC_0187

DSC_0188

DSC_0181

DSC_0184